april 2018 – versie 1.0

privacy beleid

Privacy verklaring Spiritcenter.nl

Spiritcenter.nl  hanteert een privacybeleid en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Deze policy draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij zijn ons bewust van het je vertrouwen dat je in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Wij gebruiken je gegevens dus alleen om diensten waar je om gevraagd hebt te kunnen leveren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Spiritcenter.nl. Je dient je er dan ook van bewust te zijn dat Spiritcenter.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je dus aan het privacybeleid te accepteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren je expliciete toestemming hiervoor hebben verkregen. Johanna Dijkstra verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons zendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Spiritcenter.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze derhalve gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben geen intentie om via de website en/of diensten gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Dit gebeurt alleen wanneer zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spiritcenter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Spiritcenter.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Spiritcenter.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dus om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Spiritcentergebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Microsoft Office, Mailchimp.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Spiritcenter.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt wettelijk noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Spiritcenter.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spiritcenter.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Spiritcenter.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw expliciete toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spiritcenter.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in ons bezit hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@spiritcenter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou daarom een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Spiritcenter.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spiritcenter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spiritcenter.nl. Spiritcenter heeft daarom de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Google Analytics

Doel

Met Google Analytics meten we hoe je onze website of onze webshop gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder dit cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze sites gebruikt en zul je dan ook langer moeten wachten op verbeteringen.

Eigenschappen

Namen

Delen

Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

_ga, _gid, _gat

Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die dus verzameld worden worden anoniem verwerkt (je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven), niet gedeeld en gebruikt voor andere Google diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, dan kun je contact via info@spiritcenter.nl met ons opnemen.

Spiritcenter
info@spiritcenter.nl
KvK 54.31.0911